Tips til planlægning af vandreture med oppakningHensigten med nærværende tips.

Nærværende tips har til hensigt at inspirere til at finde turmål, ruter og lejrpladser m.v..  Samt at finde oplysninger og kort.Links om områder og ruter:


Vil man søge oplysninger om et naturområde, dets vandrestier, primitive overnatningspladser eller andet relevant, kan rigtig meget findes på internettet. Dette er almindeligvis enklere og hurtigere end bøger og papir.


Naturstyrelsens Vandretursfoldere er oftest et naturligt sted at starte. Disse findes elektronisk på https://naturstyrelsen.dk/publikationer/vandretursfoldere/. Søg her folderne efter geografisk område i Danmark. En del længere vandreruter kan dog paradoksalt nok ikke findes i denne oversigt, men skal søges specifikt via Google. Folderne er oftest gode, selv om de måske kun medtager en del af en tænkt rute. Undertiden kan de kombineres, idet flere fredede områder ofte ligger i tilknytning til hinanden.


Et andet sted, hvor inspiration kan hentes, er hos Danmarks Naturfredningsforening på www.dn.dk. Klik på ”Naturoplevelser” og dernæst på  ”Find et fredet område”. Herved fremkommer et viruelt kort, hvor der kan zoomes ind på alle fredede områder i Danmark.


Ang. visse større områder kan der også hentes inspiration på http://www.danmarksnationalparker.dk/. Både for nuværende og evt. kommende nationalparker.


De længste ruter kan ikke findes på ovenstående, men må specifikt søges på deres eget navn. F.eks. Nordsøstien eller North Sea Trail. Denne går hele vejen rundt om Nordsøen og omfatter mange kyststrækninger i Danmark, ikke kun i Jylland. Selv på Sjælland findes der udsnit af den. Nordsøstiens eget site er desværre ikke brugbart længere, idet dette ikke bliver vedligeholdt. Brug i stedet Friluftsguiden.dk for de dele, der går gennnem Nordjylland og Sjælland, men tag forbehold for lejrpladsernes placering på Friluftsguiden!! Brug Google for at søge oplysninger om andre dele. Foldere om delstrækninger af Nordsøstiens enkelte deltstrækninger i Nordjylland kan findes på denne side. Strækningen Agger-Bulbjerg er beskrevet i vandretursfolderen her. og desuden i en artikel af undertegnede, hvor også flere variationsmuligheder er beskrevet ! Link til min artikel om Nationalpark Thy og Vigsø Bugt her på hjemmesiden. Søg andre dele af Nordsøstien specifikt v.h.a. Google. Desværre mangler der et samlet overblik!


www.haervej.dk beskriver Hærvejens vandrerute detaljeret i tekst og kort. Kortene kan udskrives og medbringes på turen, hvilket er helt legalt!


www.kyst-kyststien.dk/ gør det samme med Kyst til Kyst Stien tværs over Jylland fra Blåvand til Vejle, bl.a. langs Varde, Holme og Vejle åer. Se også min egen artikel om samme!


Der findes også en side om Drivvejen, den alternative hærvej fra nord til syd gennem Vestjylland. På denne side kan man finde en folder om Drivvejen. Denne udgør faktisk også en del af Nordsøstien, nævnt ovenfor.


Der findes en rigtig god folder om Gendarmstien langs Flensborg Fjord i pdf. på denne side. Igen: Besøg min egen artikel herom også min artikel om Alsstien!


Der findes også en fin side om Øhavsstien rundt om det Sydfynske Øhav på: https://www.naturturisme.dk/652-foldere.html. Find og udskriv folderne om de enkelte delstrækninger af Øhavsstien fra denne side.


En rute, som de senere år er Camønoen, der som navnet antyder går rundt på Møn. Find noget om denne på http://camoenoen.dk/. Camønoen har dog ord for. at ca. 70 % af ruten går på asfalt.


PS: Husk i øvrigt at lange ruter ikke kun er for garvede fjernvandrere. Mindre delstrækninger kan ofte være gode til en weekendtur. Eller måske et sammenhængende forløb af flere weekendture.


Desuden har friluftsmagazinet Outsite Magazine, www.outsite.org, ofte gode  oplysninger, både fra ind- og udland. Søg under Turbeskrivelser eller under Debatten. Selv om artiklerne her beror på personlige oplevelser, er der oftest mange konkrete oplysninger at hente. Man kan også oprette en profil og skrive et indlæg, hvor man stiller spørgsmål. Der er næsten altid nogen, der ved besked om lokaliteter, både i ind- og udland.


Vil man planlægge tur på den svenske side af sundet, findes der fine oplysninger om Skåneleden, Hallandsleden såvel som en del øvrige svenske vandreruter såvel som kanoruter og cykelruter på www.sydsverige.dk . Et site for danskere om mulighederne i Sydsverige.


Du kan også klikke rundt på denne hjemmeside og finde sider om diverse områder og der finde tilknyttede links til de forskellige områder.


At finde overnatningspladser:


Når man har fundet sit område/sin rute, melder sig det næste spørgsmål, såfremt dette ikke fremgår af det fundne materiale. Hvor skal vi finde en passende telt- eller shelterplads? Langt de fleste primitive overnatningspladser i Danmark kan findes nu på http://www.udinaturen.dk/. Dette gælder også private og kommunale pladser. Vælg først "Overnatning" og dernæst "Frit teltningsområde", "Stor lejrplads" og "Lille lejrplads". Herefter kan du klikke nærmere beskrivelse af den enkelte plads frem af kortet. ”Stor lejrplads” er for grupper og kan bookes. ”Lille lejrplads”, som der er flest af, er derimod til fri afbenyttelse. På private pladser skal dog ofte betales et symbolsk beløb pr. person pr. nat. I enkelte tilfælde kan det være anført, at der ønskes forudgående besked om ankomst.


I frie teltningsområder skal man holde sige inden for de retningslinier, som Naturstyrelsen har anført. Det vil sige, at der max. må stå 2 små telte sammen, kun 1 nat ad gangen, og at der ikke må tændes ild.


Man kan også installere en shelterapp' på sin smartphone, hvor man har oversigt over de fleste telt- og shelterpladser i Danmark, som man herefter kan finde v.h.a. telefonens GPS-funktion.


Der kan også købes en fortegnelse over lejrpladserne, i det bogen ”Overnatning i det fri” udkommer i en ny udgave hvert andet år og fås hos boghandlere og i turistbureauer. 


Kort


Når du har fundet dit turområde og din(e) lejrplads(er), vil du måske også have fundet et passende kort i folderen om din rute/dit område. Men det er slet ikke sikkert, at dette er tilstrækkeligt. Da kan der på internettet findes detaljerede kortudsnit over hele Danmark, som er gode at planlægge efter.

Kort fra Kort- og matrikelstyrelsen, http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/, rummer gode kortudsnit i gode størrelsesforhold (1:100.000 og 1:25.000). Ulempen kan være, at kortudsnittene er ret små.

Kort med lidt større udstrækning kan findes kortforsyningen.dk, hvor kort fra hele Danmark i forskellige størrelsesforhold kan downloades. Start med at vælge "Topografiske kort" og udvælg derefter det rigtige størrelsesforhold, som du ønsker. Dette kræver dog, at du opretter et login.


Desuden er der igen blevet mulighed for at købe kort i str. 1:25000 hos boghandlere. Kortserien dækker hele Danmark.


Går turen til Sverige, findes en formidabelt virtuelt kort over hele Sverige her: http://kso2.lantmateriet.se/#. Zoom ind på kortet ved at scrolle med musen. Dette kort har funktioner til afstandsmåling samt til angivelse af GPS-koordinater.


Et rigtig godt kort over Norge findes på denne side: http://ut.no/kart.  På dette kort fra Den norske Turistforening  kan man desuden finde detaljerede beskrivelser af ruter og hytter over hele Norge ved klik på kortet.


Vil man planlægge tur i udlandet, kan rigtig mange vandrekort bestilles online på http://www.scanmaps.dk/ . Dette gælder både kort fra lande i Europa og også fra en del lande uden for Europa. For Sveriges vedkommende kan kortene med fordel bestilles på http://www.kartbutiken.se/lantmateriets-kartor .  Firmaet betaler her den del af portoen, der overstiger prisen for indenlandske forsendelser i Sverige!

Af mere praktiske grunde kan det være en fordel at bestille norske kort på http://www.kartbutikken.no.GPS på smartphone og PC 


Her kan jeg anbefale Viewranger, der giver mulighed både for at bruge GPS på sin smartphone på turen og for at arbejde med ruteplanlægning på computeren derhjemme og syncronisere dette med smartphonen. Man downloader Viewranger app'en på sin smartphone og opretter et login på hjemmesiden, som man så bruger på sin PC. Det planlagte syncroniseres herefter, så man har samme indhold begge steder. Der findes gratis kort til download på Viewranger; men der findes også bedre topografiske kort, som man betaler for at downloade! Ca. 300 kr for hele Danmark topografisk i str. 1:25.000.


GPX-filer med et rutespor kan oprettes på to måder. Dels kan man optage ruten undervejs via telefonen og oprette GPX-spor på den måde, og dels kan man planlægge ruten inden turen og oprette GPX-spor på den måde. Det sidste gøres bedst og lettest på computeren.


Hvis man er på tur nogle dage og navigerer med sin smartphone, bør man indstille telefonen i flytilstand, så man ikke både bruger energi på internet og telefonkontakt og samtidig bruger GPS-funktionen. GPS funktionen virker nemlig også, når telefonen er i flytilstand! Man kan også medbringe ekstra strøm i form af en powerbank, som når den er fuldt opladet hjemmefra, rummer strøm til at oplade telefonen et antal gange.


Der findes også Topo-GPS og GPSies, som tilsvarende redskaber. Og endelige kan man selvfølgelig købe en håndholdt GPS fra Garmin, som nok holder strøm til en længere periode.


Lad ikke GPS'en erstatte papirkort og kompas, specielt ikke hvis du skal i fjeldene i afsides områder. Teknikken kan altid svigte og strømmen ebbe ud. Papir og kompas virker altid!
Vedr. vandring i norske og svenske fjeldområder


kan rigtig meget findes på www.turistforeningen.no  og www.svenskaturistföreningen.se .  I begge lande findes et meget udbygget net af vandreruter i højfjeldet (d.v.s.  hovedsageligt i områder over trægrænsen). Der findes et utal af hytter i forskellige kategorier, især i Norge. Hytterne ligger i almindelighed placeret afsides og langt fra køreveje og forsynes typisk v.h.a. små fjeldfly og helikoptere. Hytteture kan anbefales, inden man lægger ud på større fjeldvandringer med telt. Men en solid form er en forudsætning, uanset. Hytten skal helst nås inden aften, da der i regelen ikke findes alternativer! Der vandres gennem tykt og tyndt; og der findes ingen velanlagte grusstier o.l. De fleste ruter er afmærkede (men ingen garanti for kvaliteten af denne). Detaljerede kort samt kompas skal medbringes; og man bør kunne anvende det!

I Norge kan på hytteture i regelen provianteres fra dag til dag - dette gælder dog ikke områderne nord for Trondheim. I Sverige skal man forvente nogle dagsture mellem provianteringsmulighederne.

Af populære områder i Norge kan nævnes Jotunheimen og Hardangervidda, hvor hytterne næsten har hotelstandard. I Sverige kan nævnes Sylarna samt  Kebnekaisefjeldene og den meget lange rute, Kungsleden, de to sidstnævnte længst mod nord i Lapland.

Vedr. vandreture med telt har både Norge og Sverige det fortrin, at der er allemandsret i naturen. 

Se også mine tips på siden om Ture i Norden.I Alperne, Pyrenæerne samt i Tatrabjergene

(de sidste langs grænsen mellem Polen og Tjekkiet) findes lignende hyttesystemer og vandreruter. Vedr. alperne, besøg Österreichischer Alpenverein (http://www.alpenverein.at/portal/) og Deutcher Alpenverein (http://www.alpenverein.de/) primært for oplysning om hytter. Vedr. områder bør man"google" de pågældende områder eller nationalparker for nærmere beskrivelser på lokalsprogene, undertiden på engelsk.                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                 

Jeg håber med disse tips at have givet nogle anvendelige redskaber til inspiration og planlægning af turen. Jeg kan kontaktes for uddybende spørgsmål.


God fornøjelse med turplanlægningen.Til toppen af denne side